„Cetire …”

Cugetarea 159 – din volumul: Gânduri despre bine şi rău
„Răsăritul şi Apusul (1)
Apusul trăieşte în zbucium, Răsăritul în resemnare.
Apusul ronţăie neîncetat din Pomul Cunoaşterii, dar se simte că tot
mai flămând de cunoaştere. Răsăritul stă sub Pomul Vieţii, însă nu se
poate întinde să-i culeagă roada. Apusul ţine la organizare, Răsăritul
la organism. Apusul întocmeşte neobosit lucrurile din afară, în
vreme ce însuşirile lăuntrice îi pier una după alta; Răsăritul cultivă
neobosit însuşirile din lăuntru, în vreme ce lucrurile din afară cad
şi se prăpădesc. Apusul clădeşte înfricoşate turnuri babilonice, însă,
pentru că sânt clădite din piatră necioplită şi totdeauna înclinate, ele
se dărâmă repede; Răsăritul ciopleşte cu sudoare piatră după piatră,
izbutind să dăltuiască pietre nespus de frumoase, dar nu este în
stare să zidească din ele o clădire.

În Apus se cultivă lucrurile, şi lucrurile strălucesc, dar omul se
sălbăticeşte din ce în ce mai mult şi se acoperă de întuneric; în
Răsărit, se cultivă câţiva oameni şi câţiva dintre ei strălucesc, dar
lucrurile stau în sălbăticie şi cresc în ciulini.
Apusul crede-n primul rând în lucrarea omului, într’al doilea rând în
lucrarea lui Dumnezeu şi-n al treilea rând în Dumnezeu; Răsăritul
crede în Dumnezeu, dar dispreţuieşte lucrarea lui Dumnezeu şi
înlătură lucrarea omului. De aceea Apusul nu are unitate, nici nu
poate ajunge la unitate, pentru că unitatea este numai în Dumnezeu;
şi de aceea Răsăritul are unitate lăuntrică, dar nu vrea o împărtăşească
cu cele dinafară. De aceea activitatea Apusului se preschimbă aşa de
des în război, iar pacea Răsăritului în resemnare.
Dar pentru ce se întâmplă toate acestea? mă întrebi. Pentru că

Stare

din patrimoniul orthodox sârbesc

Apusul nu şi-L poate însuşì pe Hristos, iar Răsăritul nu şi-L poate
însuşì pe Iisus. Cu alte cuvinte, pentru că Apusul îl preţuieşte pe om
şi nu-L preţuieşte pe Dumnezeu, în vreme ce Răsăritul Îl preţuieşte
pe Dumnezeu, dar nu-l preţuieşte pe om.
De aceea Apusul trăieşte în zbucium, iar Răsăritul în resemnare.
Iar Iisus Hristos întinde amândouă mâinile să cuprindă într’o
îmbrăţişare Răsăritul şi Apusul, dar nu poate; nu poate îmbrăţişa
Răsăritul din pricina nirvanei, nici Apusul din pricina săbiilor.
Iată, Răsăritul şi Apusul sânt în sufletul tău. Zbuciumul şi re­
semnarea sânt seminţe în aceeaşi arie. Pomul Cunoştinţei şi Pomul
Vieţii cresc unul lângă altul. Răsăritul şi Apusul se ciocnesc în
fiecare om. Nu reprezintă o vecinătate, ci un duel. Dacă Răsăritul
şi Apusul ar reprezenta vecinătatea şi nu duelul, atunci pacea ar
domni în om şi-n lume; zbuciumul şi resemnarea ar fi înlocuite,
atunci, cu puterile bune. Cunoaşte Pomul Vieţii, şi te vei vindeca
de bolile Apusului şi ale Răsăritului, şi vei fi un om sănătos şi întreg.
Iar omul sănătos şi întreg este optimist. Atunci lucrarea şi credinţa –
opusul bolilor amintite – vor înflori peste gunoiul zbuciumării şi al
resemnării.”

(1) Sfântul Nicolae nu se referă la Răsărit şi Apus ca poli ai Europei, ci mai
cu seamă ca poli ai lumii: Orientul Apropiat, Mijlociu şi Îndepărtat, pe de
o parte, şi Occidentul European şi American, pe de alta. (n.red.)