Rugăciunea Sfântului CALINIC de la Cernica

Imagine

Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu care ai scăpat neamul lui Israil din robia Egiptului și l-ai dus în Pământul făgăduinței, întoarce-ți privirile și către fiii României și-i luminează pe dânșii pentru fericirea Patriei.

Cu focul Tău cel atotputernic, curăță inimile lor și revarsă asupră-le duhul de Dreptate și de Frăție. Precum, în veacurile trecute, Tu le insuflai bărbăția și-i făceai a învinge pe cei ce voiau a le cotropi căminele, așa și astăzi, Doamne, insuflă-le iubirea de Țară, pentru ca toți să-și dea mâna spre a face binele.

Cu Sfântul Tău Duh, fă, Doamne, ca românii să aleagă pe cei mai vrednici și mai tari în credința lor, spre a sprijini dorințele folositoare Țării. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu ești drept și atotputernic; nu vei părăsi pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Ajută-i, Doamne, în ziua cercării, ca din inimă curată să poată lăuda Sfânt numele Tău în veacul veacurilor.

 

SURSA

Cântec de dragoste

Cum să-mi împiedic sufletul
să nu-l ajungă cutremurat pe-al tău ?
Cum să-l înalț deasupra ta
spre alte lucruri, altundeva ?
O, cum, cum l-aș aduna
lângă ceva pierdut în întuneric,
într-un ungher tăcut, străin, nefremătând,
ce nu se-ndepărtează
când adâncurile-ți lunecă departe, unduind.
Ci tot ce ne-nfioară, pe tine și pe mine,
ne împreună totuși așa cum un arcuș
din două strune doar un sunet scoate.
Pe ce vioară suntem înstrunați ?
Și ce artist ne ține-n mâna lui,
cântec cum altul nu-i ?

Rainer Maria Rilke