Pe cale, aproape de jumătate

„Stăpâne Atotțiitorule,

Cela ce cu înțelepciune ai zidit toată făptura și pentru nespusă purtarea Ta de grijă și multă bunătatea Ta, ne-ai adus pe noi întru aceste preacinstite zile spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre înfrânarea poftelor și spre nădejdea Învierii; Care în patruzeci de zile ai dat în mâna slujitorului Tău, Moisi, Tablele cele cu dumnezeiești slove, dă-ne și nouă, Bunule, lupta cea bună să luptăm, Calea Postului să o săvârșim, Credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără osândă să ajungem a ne închina și Sfintei ÎNVIERI!”